ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑπό το χειρουργό-ουρολόγο Βλάχο Ανδρέα Αναλόγως της εντόπισης του λίθου, του μεγέθους του, της σύστασής του, του βαθμού απόφραξης που προκαλεί και της γενικής κατάστασης του ασθενούς, επιλέγεται από τον Ουρολόγο ο τρόπος αντιμετώπισης: 1) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΛΙΘΟΥ Ο τίτλος είναι μία απόπειρα απόδοσης του όρου MedicalExpulsive Therapy (MET) από τα αγγλικά και αναφέρεται … Continue reading ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ