Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ.  Η γενική εξέταση ή ανάλυση ούρων είναι μία από τις σπουδαιότερες διαγνωστικές εξετάσεις της Ιατρικής – και όχι μόνο της Ουρολογίας ή της Νεφρολογίας που σχετίζονται άμεσα με το ουροποιητικό σύστημα. Αποκαλύπτει πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία και την καλή λειτουργία οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου σώματος, συνεπώς είναι μία … Continue reading Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ