Χαμηλές τιμες LDL και κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου

– αιμορραγικό εγκεφαλικό και χαμηλή τιμή LDL . Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί ο συνδυασμός μεταξύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL) χοληστερόλης (LDL-C) και κινδύνου ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (ICH). Η μελέτη κοόρτης περιελάμβανε 96.043 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 51.3 ετών) χωρις να έχουν στο ιστορικό τους εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρκίνο κατά την έναρξη … Continue reading Χαμηλές τιμες LDL και κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου