Το μικροβιωμα του εντέρου σε ασθενεις με σύνδρομο ευερεθιστου εντέρου .

Το μικροβιωμα του εντέρου σε ασθενεις με σύνδρομο ευερεθιστου εντέρου , εξέτασε αυτή η συστηματική ανασκόπηση. Τα κυριότερα σημεία της : Σκοπός της μελέτης  Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) είναι κοινό, αλλά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η αλλαγή  του μικροβιωματος του εντέρου έχει προταθεί ως στρατηγική για τη θεραπεία του IBS, αλλά η συσχέτιση μεταξύ του … Continue reading Το μικροβιωμα του εντέρου σε ασθενεις με σύνδρομο ευερεθιστου εντέρου .