Το «εύθραυστο» δέρμα στις μεγαλύτερες ηλικίες

Τ Οι δυτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από έναν ολοένα και αυξανόμενο πληθυσμό ανθρώπων με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών. Στη χώρα μας διαβάζουμε ότι αναμένεται σε λίγα χρόνια αυτός να ξεπεράσει το 50% (1) ενώ σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες παρατηρείται η ίδια τάση. Συνεπώς τα προβλήματα υγείας του δέρματος αυτών των ηλικιών θα απασχολούν ολοένα … Continue reading Το «εύθραυστο» δέρμα στις μεγαλύτερες ηλικίες