Τι είναι η Μαστογραφία;

Μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση του μαστού με ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος. Συγκεκριμένα, πρόκειται ακτινολογική εξέταση που μπορεί να εντοπίσει ακόμη και την ύπαρξη πολύ μικρού μεγέθους όγκων στο μαστό, όταν ακόμη δεν έχουν δώσει ακόμη, κανένα κλινικό εύρημα. Πως γίνεται η Μαστογραφία; Ο μαστός τοποθετείται στην ειδική θέση του μηχανήματος και συμπιέζεται … Continue reading Τι είναι η Μαστογραφία;