Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος είναι μεγαλύτερα , ακόμη και αν μετά τη διακοπή αυξηθεί το βάρος.

Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος είναι μεγαλύτερα , ακόμη και αν μετά τη διακοπή αυξηθεί το βάρος : Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine , 16/8/2018, η αύξηση βάρους μετά τη διακοπή του καπνίσματος προκαλεί προσωρινή αύξηση για διαβήτη τύπου 2, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από τις μακροχρόνιες μειώσεις … Continue reading Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος είναι μεγαλύτερα , ακόμη και αν μετά τη διακοπή αυξηθεί το βάρος.