Σύντομη ιστορία της πενικιλλίνης

Ιστορία της πενικιλλίνης . Εφεύρεση : Ο Alexander Fleming , καθηγητής μικροβιολογίας στο Λονδίνο, πιστώνεται με την ανακάλυψη της πενικιλλίνης το 1928. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, ξεκίνησε τον καθαρισμό στο εργαστήριό του και παρατήρησε ότι ορισμένοι τρυβλία Petri που περιέχουν Staphylococcus βακτήρια είχαν μολυνθεί με μούχλα, Penicillium notatum, η οποία εμπόδιζε την κανονική ανάπτυξη των … Continue reading Σύντομη ιστορία της πενικιλλίνης