Σύγκριση αξονικής στεφανιογραφίας και κλασικής στεφανιογραφίας.

Αξονική στεφανιογραφία vs κλασική στεφανιογραφία Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου στο σύγχρονο κόσμο. Σημαίνει νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου που οφείλεται σε απόφραξη μιας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών. Η απόφραξη μιας στεφανιαίας αρτηρίας συνήθως οφείλεται σε ανάπτυξη θρόμβου σε ήδη υπάρχουσα αθηροσκληρωτική πλάκα που έχει προκαλέσει στένωση του αυλού του … Continue reading Σύγκριση αξονικής στεφανιογραφίας και κλασικής στεφανιογραφίας.