ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  ΟΡΙΣΜΟΣ : Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ως στυτική δυσλειτουργία (Στ.Δ.) ορίζεται η επίμονη αδυναμία του άνδρα να επιτύχει και να διατηρήσει μιά στύση επαρκή για να πραγματοποιήσει ικανοποιητική σεξουαλική επαφή.  Από τον ορισμό τονίζουμε τα εξής σημεία:  επίμονη αδυναμία: η σποραδική εμφάνιση προβλήματος στην στύση μπορεί να αφορά κάθε άνδρα. Η επαναφορά, ωστόσο, στην «κανονικότητα» επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται … Continue reading ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ