Εντατικοποιημένη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και κίνδυνος άνοιας

Ο εντατικοποιημένος έλεγχος της υψηλής πίεσης του αίματος σε ηλικιωμένους ενήλικες δεν μειώνει τον κίνδυνο για άνοια, αλλά φαίνεται να εμποδίζει την ήπια νοητική έκπτωση , σύμφωνα με ανάλυση της μελέτης SPRINT που δημοσιεύτηκε στο JAMA , τέλη Ιανουαρίου 2019. Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερους από 9000 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω , με συστολική … Continue reading Εντατικοποιημένη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και κίνδυνος άνοιας