Προσπερματικά υγρά και εγκυμοσύνη

Τι είναι τα προσπερματικά υγρά;Πριν από την εκσπερμάτιση απελευθερώνεται ακούσια μικρή ποσότητα υγρού, που χρησιμεύει κυρίως για τη λίπανση της ουρήθρας ώστε να διευκολύνει τη δίοδο των σπερματοζωαρίων, αλλά και για προστασία τους από το όξινο περιβάλλον της ουρήθρας. Μπορεί να υπάρξει εγκυμοσύνη από προσπερματικά υγρά;Είναι δυνατό να υπάρξει εγκυμοσύνη από τα προσπερματικά υγρά. Οι πιθανότητες … Continue reading Προσπερματικά υγρά και εγκυμοσύνη