Πνευμονοπάθειες και άνοια

Πνευμονοπάθειες και άνοια : Αυξανόμενες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι η κακή υγεία των πνευμόνων μπορεί να συνδέεται με την άνοια και την επιδείνωση της γνωστικής ικανότητας. Στη μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε 14/11/2018 στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ( για περισσότερες λεπτομέρειες ), εξετάσθηκε αν η εξασθενημένη λειτουργία των πνευμόνων ή η πνευμονική … Continue reading Πνευμονοπάθειες και άνοια