Περικαρδίτιδα

Ορισμός : Η καρδιά  περιβάλλεται ολόκληρη εξωτερικά από το περικάρδιο, ένα λεπτό υμένα (μεμβράνη) που μοιάζει με σάκο. Το περικάρδιο αποτελείται από δύο χιτώνες-πέταλα, έναν προσκολλημένο στην καρδιά και έναν ελεύθερο. Μεταξύ τους σχηματίζεται μία κοιλότητα που ονομάζεται περικαρδιακή κοιλότητα, και φυσιολογικά περιέχει μια μικρή ποσότητα υγρού. Η Περικαρδίτιδα είναι ουσιαστικά η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει φλεγμονή του περικαρδίου.Ανάλογα … Continue reading Περικαρδίτιδα