Παράλειψη πρωινού και καρδιαγγειακος κίνδυνος

Παράλειψη πρωινού και καρδιαγγειακος κίνδυνος : Η συχνή παράλειψη του πρωινού έχει ισχυρή σχέση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη στο Journal of the American College of Cardiology. 6550 συμμετέχοντες στο National Health and Nutrition Examination Surveys ( περίοδος 1988-1994) ερωτήθηκαν για τις συνήθειες του πρωινού.  Η ηλικία των συμμετεχόντων  κυμαίνονταν από 40 έως … Continue reading Παράλειψη πρωινού και καρδιαγγειακος κίνδυνος