Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΚΑΙ MRI ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη σε μία προσθιοπίσθια ακτινογραφία έχει κατακόρυφη φορά  χωρίς  πλάγια απόκλιση ,ενώ σε ακτινογραφία από τα πλάγια παρουσιάζει καμπύλες. Η σκολίωση αποτελεί παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης με κύριο χαρακτηριστικό την πλάγια κλίση (σκολιός = στραβός)  και την στροφή των σπονδύλων στο μεγαλύτερο ποσοστό. Η αύξηση της φυσιολογικής κυρτότητας της θωρακικής μοίρας της … Continue reading Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΚΑΙ MRI ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΛΙΩΣΗ