Οι ασθενείς με διαβήτη μπορούν να επιτύχουν ποσοστά καρδιαγγειακών συμβαμάτων παρόμοια με τους ασθενείς χωρίς διαβήτη;

Οι ασθενείς με διαβήτη μπορούν να επιτύχουν ποσοστά καρδιαγγειακών συμβαμάτων παρόμοια με τους ασθενείς χωρίς διαβήτη; Μια νέα μελέτη εξέτασε αυτό το ερώτημα.Ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου μπορεί να βοηθήσει τους ασθενεις που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 να επιτύχουν ποσοστά καρδιαγγειακών συμβαμάτων παρόμοια με εκείνα του γενικού πληθυσμού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε … Continue reading Οι ασθενείς με διαβήτη μπορούν να επιτύχουν ποσοστά καρδιαγγειακών συμβαμάτων παρόμοια με τους ασθενείς χωρίς διαβήτη;