ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

                                                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος των όρχεων είναι (με την εξαίρεση των λευχαιμιών) ο συχνότερος όγκος στους νέους άνδρες (ηλικίας 15-34 ετών). Κατά την στιγμή της διάγνωσής του είναι πολύ συχνά ήδη μεταστατικός, δηλαδή έχει εξαπλωθεί εκτός των όρχεων. Ωστόσο, τα σχετικά ποσοστά ανταπόκρισης των διαφόρων όγκων των όρχεων στις εφαρμοζόμενες θεραπείες θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικά. Τα επιδημιολογικά … Continue reading ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ