Μυρμηγκιές. Παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση τους

Τι είναι η μυρμηγκιά; Η μυρμηγκιά είναι μια πολύ κοινή ιογενής λοίμωξη του δέρματος. Οφείλεται στα στελέχη 1,2,4 της οικογένειας των HPV( Human Papilloma Viruses). Εμφανίζεται κυρίως στα άκρα χέρια και πόδια αλλά πρακτικά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτεθεί στον ιό. Προσβάλει παιδιά και ενήλικες. Η μυρμηκιά μπορεί να έχει διάφορες μορφές. ΄Ετσι στα … Continue reading Μυρμηγκιές. Παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση τους