Μία σύντομη περιήγηση στην Οδοντιατρική Απεικόνιση.

                     Η επιθυμία  να ληφθούν πληροφορίες για ανατομικές δομές  με μη επεμβατικό τρόπο, έγινε πραγματικότητα με την ανακάλυψη των ακτίνων Χ, το 1895 από το Γερμανό φυσικό Wilhelm Conrad Roentgen. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε τη γέννηση της Ακτινολογίας. Η Οδοντιατρική Ακτινολογία ξεκίνησε αμέσως μετά την ανακάλυψη των ακτίνων Χ, όταν ο Γερμανός Οδοντίατρος Otto Walkoff, … Continue reading Μία σύντομη περιήγηση στην Οδοντιατρική Απεικόνιση.