Τηλεϊατρική και Λοιμώξεις αναπνευστικού

Τηλεϊατρική : οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι ο συχνότερος λόγος που χρησιμοποιείται η τηλεϊατρική στο εξωτερικό  .  Οι ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα σε αυτό το ταχέως  αναπτυσσόμενο σύστημα . Αυτό το σύστημα επίσης  καταγράφει και τη διάρκεια της επίσκεψης . Οι επισκέψεις τηλεϊατρικής  για αναπνευστικές λοιμώξεις είναι ελαφρώς βραχύτερες όταν συνταγογραφούνται αντιβιοτικά από ό, τι δεν είναι. … Continue reading Τηλεϊατρική και Λοιμώξεις αναπνευστικού