Κλινικές μελέτες φάσης I,II,III. Χρήσιμες πληροφορίες

Πολλές φορές έχουμε γράψει στο mediteam για μελέτες και κλινικές δοκιμές . Ας δούμε εν συντομία και απλά τι σημαίνουν οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων ανάλογα με το στάδιο τους . Δοκιμές φάσης Ι Οι δοκιμές φάσης Ι είναι οι πρώτες φάσεις της δοκιμής φαρμάκων στους ανθρώπους. Αυτές είναι συνήθως πολύ μικρές μελέτες που ελέγχουν πρωτίστως … Continue reading Κλινικές μελέτες φάσης I,II,III. Χρήσιμες πληροφορίες