Κατανάλωση ultra processed – υψηλής επεξεργασίας τροφίμων

Aρνητικές συνέπειες για την υγεία μας Το ερώτημα αν η υψηλή κατανάλωση ultra processed – υψηλής επεξεργασίας τροφίμων σχετίζεται με αύξηση του συνολικού κινδύνου θνησιμότητας , απασχόλησε αυτή τη μελέτη (προοπτική μελέτη στο JAMA Internal Medicine , δημοσιευμένη 11/2/2019). Συμπερασματικά κατέληξε ότι μεταξύ των ενηλίκων, ο κίνδυνος θανάτου είναι υψηλότερος καθώς η πρόσληψη υπερ-επεξεργασμένων (ultra … Continue reading Κατανάλωση ultra processed – υψηλής επεξεργασίας τροφίμων