Η θεραπευτική διάσταση της τέχνης

Ενώ οι περισσότερες μορφές ψυχοθεραπείας βασίζονται κυρίως στην λεκτική επικοινωνία, η θεραπεία μέσω της τέχνης χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τη δημιουργικότητα. Πολλά άτομα που δυσκολεύονται να λεκτικοποιήσουν τις εμπειρίες τους βρίσκουν στο έργο τέχνης μια συμβολική γλώσσα η οποία γίνεται το κατώφλι ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό τους κόσμο. Πολλές από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις … Continue reading Η θεραπευτική διάσταση της τέχνης