Επίπεδα μολύβδου στη κνήμη και ανθεκτική υπέρταση

Επίπεδα μολύβδου στη κνήμη και ανθεκτική υπέρταση . Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 24 Οκτωβρίου στο περιοδικό Journal of the American Heart Association και συσχέτισε τη συσσώρευση μολύβδου στην κνήμη με την ανθεκτική στην θεραπεία υπέρταση.  Τα επίπεδα μολύβδου στα οστά είναι μια καλύτερη μέθοδος  για να διακρίνει τη μακροπρόθεσμη έκθεση και συσσώρευση μολύβδου από ότι η … Continue reading Επίπεδα μολύβδου στη κνήμη και ανθεκτική υπέρταση