Εμμηνόπαυση

Τι είναι κλιμακτήριος, περιεμμηνόπαυση, εμμηνόπαυση και μετεμμηνόπαυση;  • Κλιμακτήριος είναι η φάση η χρονική περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική ελάττωση της λειτουργίας των ωοθηκών και στην οποία μια γυναίκα περνά από την αναπαραγωγική στη μη αναπαραγωγική ηλικία.   • Προεμμηνόπαυση ή περιεμμηνόπαυση είναι το χρονικό διάστημα της κλιμακτηρίου πριν από την εμμηνόπαυση, … Continue reading Εμμηνόπαυση