ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ελαστογραφία είναι μία νέα υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Είναι εντελώς ανώδυνη και αποτελεί προέκταση της υπερηχογραφικής εικόνας, προσθέτοντας μία νέα διάσταση στη μελέτη των ιστών. Η πλέον εξελιγμένη μορφή ελαστογραφίας είναι η ShearWave Ελαστογραφία, η οποία σε αντίθεση με την απλή (strain): δεν απαιτεί την εφαρμογή πίεσης από … Continue reading ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ