Απώλεια όσφρησης και υγεία στους ηλικιωμένους

Η κακή όσφρηση είναι συχνή στους ηλικιωμένους ενήλικες και συνδέεται με την υψηλότερη θνησιμότητα. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έχουν σχετικά σύντομη παρακολουθηση και δεν έχουν διερευνήσει πιθανές εξηγήσεις. Ο σκοπός αυτής της νέας μελέτης κοορτης που διεξήχθη στις ΗΠΑ ,ήταν να αξιολογήσει την πτωχή όσφρηση σε σχέση με τη θνησιμότητα σε ηλικιωμένους ενήλικες και τον … Continue reading Απώλεια όσφρησης και υγεία στους ηλικιωμένους