Απόσυρση σαρτάνων στην Αμερική . Τελευταία ενημέρωση . Μέρος πρώτο

Απόσυρση σαρτάνων στην Αμερική : Δεκάδες φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης έχουν ανακληθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ανακαλύπτουν προσμείξεις που θεωρούνται καρκινογόνες . Όταν το American Health Packaging  ανακάλεσε μία παρτίδα βαλσαρτάνης στις 7 Μαρτίου, το Public Interest Research Group δήλωσε ότι ήταν η 75η ανάκληση των … Continue reading Απόσυρση σαρτάνων στην Αμερική . Τελευταία ενημέρωση . Μέρος πρώτο