Ανθεκτική υπέρταση – νέες κατευθυντήριες οδηγίες (ΑΗΑ)

Για τ ην ανθεκτική υπέρταση ,που ορίζεται ως υπέρταση άνω του 130/80 mmHg παρά τη χρήση 3 αντιυπερτασικών φαρμάκων ή πίεση εντός στόχου με τη χρήση 4 αντιυπερτασικών , υπάρχουν νέες κατευθυντήριες οδηγίες από AHA-(American Heart Association )-σε σχέση με αυτές του 2008. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν στο Hypertension,13/9/2018 , περιέχουν πολλές οδηγίες , μεταξύ … Continue reading Ανθεκτική υπέρταση – νέες κατευθυντήριες οδηγίες (ΑΗΑ)